To już pewne! Po 14 latach funkcjonowania Galeria Malta w Poznaniu kończy swoją działalność.

Formalnie decyzja zapadła już pod koniec lipca, kiedy to firma Beichun, będąca właścicielem Galerii Malta w Poznaniu, otrzymała zatwierdzenie na rozbiórkę obiektu. Jednakże planowana rozbiórka musiała zostać wstrzymana ze względu na złożone wobec tej decyzji skargi. 

Co generowało problemy?

Poznańska galeria Malta - rozpoczęła się rozbiórka

Między innymi zarzuty naruszenia prawa, niewłaściwego sporządzenia projektu rozbiórki, błędnie ustalonego kręgu stron postępowania, pominięcia przepisów dotyczących ochrony zwierząt, oraz wadliwego uzasadnienia decyzji.

 Mieszkańcy wyrażali życzenie, aby po rozbiórce galerii nie powstała nowa zabudowa mieszkalna. Dodatkowo istniał problem związany z umowami między dzierżawcą a właścicielem galerii, obowiązującą umową oraz kwestią utraty korzyści.

Doniesienia o wniesionych skargach potwierdził Jarosław Władczyk, rzecznik prasowy Wojewody Wielkopolskiego. Poinformował, że skargi zostały złożone przez trzy podmioty: Reino RF Dywidenda 2 Sp. z o.o. Projekt Inwestycyjny 2 Sp. k., Narodowy Bank Polski i ACS Sport Sp. z o.o.

Warte uwagi: Przekształcenie restauracji „Pomylone Gary”

Rozbiórka galerii – wydano decyzję

Rzecznik wojewody, Jarosław Władczyk, wyjaśnił, że przeprowadzona analiza nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Dodatkowo, same skargi uznano za nieuzasadnione lub skierowane przez podmioty niezwiązane ze sprawą.

Z dniem 18.12.2023 galeria Malta zakończyła swoją działalność. Ostatnim czynnym miejscem był klub oferujący możliwość gry w squasha. Od 19 grudnia galerię całkowicie zamknięto.

Przeczytaj również: Czy Poznań jest miastem warownym?