Poznańskie Inwestycje Miejskie, dążąc do poprawy infrastruktury komunikacyjnej, podpisały umowę z firmą Skanska na budowę dwóch nowych wiaduktów nad linią kolejową Poznań-Piła. Te nowoczesne konstrukcje zastąpią istniejące przejazdy kolejowe na ulicach Golęcińskiej i Lutyckiej. Mające duży wpływ na płynność ruchu z uwagi na intensywny ruch na linii kolejowej. Dlaczego możemy spodziewać się utrudnień?

Przeczytaj również: „Powieś paragon – podaruj posiłek”. Poznań liderem akcji charytatywnej w Polsce

Powodem utrudnień wiadukty!

Maja Chłopocka z Poznańskich Inwestycji Miejskich informuje, że prace przygotowawcze do budowy wiaduktów już trwają. Natomiast sam proces rozpocznie się jeszcze w bieżącej zimie. Planowane zakończenie projektu przewidziane jest na czwarty kwartał 2025 roku.

Dwa nowe wiadukty nie będą jedynymi zmianami w rejonie Strzeszyna. W ramach projektu powstanie także rondo na skrzyżowaniu ulic Literackiej i Koszalińskiej, co dodatkowo poprawi przepustowość komunikacyjną. Z uwagi na centralne położenie ulic Golęcińskiej i Lutyckiej, które są głównymi arteriami łączącymi Strzeszyn z centrum Poznania, inwestycja ma ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności.

Wiadomości Poznań – rzetelne źródło informacji

Jak to wpłynie na transport?

Chociaż planowane zmiany przyczynią się do ostatecznego zlikwidowania przejazdów kolejowych, proces budowy wiaduktów i ronda wprowadzi pewne utrudnienia dla mieszkańców. Aby zminimalizować zakłócenia, Poznańskie Inwestycje Miejskie współpracują z PKP PLK nad opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu.

Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK podkreśla, że prace związane z budową wiaduktów są już uwzględnione w rozkładzie jazdy. Co oznacza, że kursowanie pociągów nie będzie miało większych zakłóceń. Ponadto, większość prac planowanych przez wykonawcę ma odbywać się podczas nocnych przerw technologicznych, aby zminimalizować wpływ na ruch kolejowy.

Koszt całego przedsięwzięcia, wraz z rondu na skrzyżowaniu ulic Koszalińskiej i Literackiej, wyniesie 89 mln zł. Z czego częściowe finansowanie pochodzi od PKP PLK. Przewiduje się, że nowe wiadukty przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu. Ponadto, zakończenie projektu przyniesie korzyści dla mieszkańców Strzeszyna i wszystkich korzystających z tej ważnej trasy komunikacyjnej.