Mercosur, czyli Mercado Común del Sur (Wspólny Rynek Południa), to międzynarodowa organizacja gospodarcza założona w 1991 roku traktatem z Asunción. Jej celem jest integracja gospodarcza państw Ameryki Południowej.

Członkowie:

 • Stałe: Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj
 • Zawieszeni: Wenezuela
 • W procesie akcesji: Boliwia

Główne cele Mercosur:

 • Swobodny przepływ dóbr, usług i czynników produkcji między państwami członkowskimi
 • Ustanowienie wspólnej taryfy celnej w relacjach z państwami trzecimi
 • Koordynacja polityki makroekonomicznej
 • Wspólna reprezentacja na forum międzynarodowym

Osiągnięcia Mercosur:

 • Zwiększenie handlu między państwami członkowskimi
 • Przyciągnięcie inwestycji zagranicznych
 • Wzmocnienie pozycji negocjacyjnej na forum międzynarodowym

Wyzwania Mercosur:

 • Różnice w poziomie rozwoju gospodarczego państw członkowskich
 • Problemy z koordynacją polityki makroekonomicznej
 • Niestabilność polityczna w niektórych państwach członkowskich
 • Konkurencja ze strony innych bloków regionalnych

Mercosur jest ważnym graczem na arenie międzynarodowej. Jest to czwarty co do wielkości blok gospodarczy na świecie pod względem PKB. Organizacja ma znaczący wpływ na handel i inwestycje w Ameryce Południowej.

Dodatkowe informacje:

Jaka umowa ma zostać zawarta pomiędzy Unią Europejską a Mercosur?


Umowa handlowa między Unią Europejską a Mercosur została podpisana w czerwcu 2019 roku. Po 20 latach negocjacji, obie strony uzgodniły utworzenie strefy wolnego handlu dla 700 milionów ludzi.

Główne założenia umowy:

 • Zniesienie ceł na większość towarów
 • Otwarcie rynków usług
 • Ochrona praw własności intelektualnej
 • Współpraca w zakresie zrównoważonego rozwoju

Korzyści z umowy:

 • Wzrost gospodarczy
 • Stworzenie nowych miejsc pracy
 • Większy wybór towarów i usług dla konsumentów
 • Wzmocnienie pozycji negocjacyjnej obu stron na forum międzynarodowym

Kontrowersje:

 • Ochrona środowiska: Umowa krytykowana jest przez organizacje ekologiczne, które obawiają się nasilenia wylesiania Amazonii.
 • Rolnictwo: Europejscy rolnicy protestują przeciwko umowie, argumentując, że doprowadzi ona do zalania rynku tanimi produktami z Ameryki Południowej.

Obecny status:

 • Umowa nie została jeszcze ratyfikowana przez Parlament Europejski.
 • Ratyfikacja jest wstrzymana ze względu na obawy dotyczące ochrony środowiska i praw człowieka.

Przyszłość umowy:

 • Niepewna.
 • Możliwe są renegocjacje niektórych zapisów umowy.

Dodatkowe informacje: